Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Fonobo wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.

Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.